Danh mục Menu

Trung Hiếu

Tận tâm và áp dụng kiến thức thực tế, mục tiêu của Hiếu là giúp khách hàng của mình tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Với danh tiếng không chỉ là một người môi giới chứng khoán chuyên nghiệp mà còn là một người đồng hành đáng tin cậy với quý Nhà đầu tư

Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 13/05-17/05/2024

Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 13/05-17/05/2024

Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 06/05 - 10/05/2024

Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 06/05 - 10/05/2024

Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 22/04-26/04/2024

Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 22/04-26/04/2024

Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 15/04 - 19/04/2024

Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 15/04 - 19/04/2024

Mô hình nến Upside - Gap two crows (Nến 2 con quạ đen)

Mô hình nến Upside - Gap two crows (Nến 2 con quạ đen)

Mô hình nến Harami (Nến Mẹ bồng con) đảo chiều

Mô hình nến Harami (Nến Mẹ bồng con) đảo chiều

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 11/03-15/03/2024

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 11/03-15/03/2024

Cách sử dụng Fibonacci Retracement trong Phân tích kĩ thuật

Cách sử dụng Fibonacci Retracement trong Phân tích kĩ thuật

Wash out và Break out - Khái niệm và Ví dụ minh họa thực tế

Wash out và Break out - Khái niệm và Ví dụ minh họa thực tế

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 26/02-01/03/2024

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 26/02-01/03/2024