Danh mục Menu

Phân tích kỹ thuật

Mô hình nến High-price và Low-price Gapping plays (Tăng giảm tiếp diễn)

Mô hình nến High-price và Low-price Gapping plays (Tăng giảm tiếp diễn)

Mô hình nến Inverted Hammer (Nến búa ngược)

Mô hình nến Inverted Hammer (Nến búa ngược)

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 18/03-22/03/2024

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 18/03-22/03/2024

Mô hình nến Upside - Gap two crows (Nến 2 con quạ đen)

Mô hình nến Upside - Gap two crows (Nến 2 con quạ đen)

Mô hình nến Harami (Nến Mẹ bồng con) đảo chiều

Mô hình nến Harami (Nến Mẹ bồng con) đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều Tweezer Tops and Bottoms

Mô hình nến đảo chiều Tweezer Tops and Bottoms

Cách sử dụng Fibonacci Retracement trong Phân tích kĩ thuật

Cách sử dụng Fibonacci Retracement trong Phân tích kĩ thuật

Mô hình nến Bullish Engulfing (Nến nhấn chìm tăng) đảo chiều mạnh nhất

Mô hình nến Bullish Engulfing (Nến nhấn chìm tăng) đảo chiều mạnh nhất

Mô hình nến Pin bar - Cấu tạo và cách Giao dịch

Mô hình nến Pin bar - Cấu tạo và cách Giao dịch

Trái tim của TA - Xu hướng lên và Xu hướng xuống

Trái tim của TA - Xu hướng lên và Xu hướng xuống