Danh mục Menu

Hiền Trần

Với niềm đam mê tài chính đã có nhiều bài viết nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm kiến thức đầu tư được đánh giá cao. Hân hạnh được đồng hành cùng Đầu Tư Số và nhận ý kiến đóng góp từ các bạn độc giả

Khi nào thì Nhà đầu tư Chứng khoán thua lỗ thật sự?

Khi nào thì Nhà đầu tư Chứng khoán thua lỗ thật sự?

Những dịch bệnh làm thay đổi Lịch sử Thế giới

Những dịch bệnh làm thay đổi Lịch sử Thế giới

Sử dụng Line Chart để hỗ trợ Phân tích kĩ thuật

Sử dụng Line Chart để hỗ trợ Phân tích kĩ thuật

Vốn chủ sở hữu và Cổ phiếu ưu đãi dưới góc nhìn của Warren Buffett

Vốn chủ sở hữu và Cổ phiếu ưu đãi dưới góc nhìn của Warren Buffett

Mô hình Rising và Falling Three Methods trong phân tích kỹ thuật

Mô hình Rising và Falling Three Methods trong phân tích kỹ thuật

Mô hình nến Đường phản công (The Counter Attack)

Mô hình nến Đường phản công (The Counter Attack)

Tương quan giữa Chu kỳ kinh tế và các ngành - Phần 2

Tương quan giữa Chu kỳ kinh tế và các ngành - Phần 2

Mô hình Rounding Bottom đáy tròn đảo chiều dài hạn trong phân tích kỹ thuật

Mô hình Rounding Bottom đáy tròn đảo chiều dài hạn trong phân tích kỹ thuật

Tương quan giữa chu kỳ Kinh tế và các ngành - Phần 1

Tương quan giữa chu kỳ Kinh tế và các ngành - Phần 1